ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศ มอบบัตรโทรศัพท์สำหรับผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
551
19 ต.ค. 2552
402 รายงานการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ครั้งแรก/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
06 ต.ค. 2552
403 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงในวันราชการ
649
06 ต.ค. 2552
404 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
06 ต.ค. 2552
405 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมันสามัญ สมัยที่ 4
664
05 ต.ค. 2552
406 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.1)ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
02 ต.ค. 2552
407 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
02 ต.ค. 2552
408 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
580
30 ก.ย. 2552
409 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2552
600
31 ส.ค. 2552
410 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
807
13 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48