ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กย. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
15 เม.ย. 2563
52 รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
15 เม.ย. 2563
53 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 เม.ย. 2563
54 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 เม.ย. 2563
55 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 เม.ย. 2563
56 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 มี.ค. 2563
57 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูล ภ.ด.ส.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
23 มี.ค. 2563
58 ขอประชาสัมพันธ์สารขจัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ดาวน์โหลดเอกสาร
302
28 ก.พ. 2563
59 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
237
18 ก.พ. 2563
60 ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48