ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของอบต.กายูบอเกาะ
641
29 ก.ค. 2552
412 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
843
22 ก.ค. 2552
413 ประชาสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
21 ก.ค. 2552
414 การเฝ้าระวังไข้หวัด 2009 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
21 ก.ค. 2552
415 ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
15 ก.ค. 2552
416 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
641
16 มิ.ย. 2552
417 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมันวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
631
10 มิ.ย. 2552
418 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
03 มิ.ย. 2552
419 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
526
01 มิ.ย. 2552
420 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมัยสามัญ สมัยที่ 2
666
06 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48