ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งเพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
08 ต.ค. 2562
72 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
07 ต.ค. 2562
73 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
07 ต.ค. 2562
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
07 ต.ค. 2562
75 ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 ต.ค. 2562
76 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักเที่ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
23 ก.ย. 2562
77 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 ก.ย. 2562
78 ขอเชิญประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
272
22 ก.ค. 2562
79 ขอประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
06 ก.ค. 2562
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
04 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48