ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการ
638
01 ธ.ค. 2552
392 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
848
20 พ.ย. 2552
393 ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุเพิ่มเติม
631
20 พ.ย. 2552
394 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
627
12 พ.ย. 2552
395 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
689
09 พ.ย. 2552
396 ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าอ่านของ กรมส่งเสริมฯเรื่องการจัดการคนเจ้าปัญหาใน 1 สัปดาห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
598
05 พ.ย. 2552
397 รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
26 ต.ค. 2552
398 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
626
20 ต.ค. 2552
399 ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด(รณรงค์การเปลี่ยนเจตคติผู้เสพยาเสพติด) ดาวน์โหลดเอกสาร
613
20 ต.ค. 2552
400 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
20 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48