ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 เม.ย. 2561
122 ขอประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
14 มี.ค. 2561
123 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
01 ก.พ. 2561
124 ประชาสัมพันธ์การบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
01 ก.พ. 2561
125 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบ้านบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
31 ม.ค. 2561
126 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
26 ม.ค. 2561
127 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
302
10 ม.ค. 2561
128 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน นมยู.เอส.ที.าสจืด ขนาด 200 ซีซี จำวน 100 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
09 ม.ค. 2561
129 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
25 ธ.ค. 2560
130 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
09 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48