ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
24 ต.ค. 2561
102 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 ต.ค. 2561
103 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
11 ต.ค. 2561
104 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
10 ต.ค. 2561
105 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
09 ต.ค. 2561
106 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 ต.ค. 2561
107 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
05 ต.ค. 2561
108 นโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
05 ต.ค. 2561
109 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
224
04 ต.ค. 2561
110 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48