ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.กายูบอเกาะ เล่มที่ 1 (หน้า7-8) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
09 มี.ค. 2553
382 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.กายูบอเกาะ เล่มที่ 1 (หน้า9-10) ดาวน์โหลดเอกสาร
541
09 มี.ค. 2553
383 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.กายูบอเกาะ เล่มที่ 1 (หน้า11-12) ดาวน์โหลดเอกสาร
504
09 มี.ค. 2553
384 รายงานการประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
16 ก.พ. 2553
385 เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ประจำปี 2553 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
13 ก.พ. 2553
386 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
572
09 ก.พ. 2553
387 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
28 ม.ค. 2553
388 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 ม.ค. 2553
389 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
30 ธ.ค. 2552
390 รายงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
24 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48