ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
24 ส.ค. 2563
42 ประกาศ อบต. เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 ส.ค. 2563
43 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
239
13 ส.ค. 2563
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
266
10 ส.ค. 2563
45 ประกาศ อบต.กายูบอเกาะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 ส.ค. 2563
46 ขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
22 มิ.ย. 2563
47 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2563
293
11 มิ.ย. 2563
48 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 มิ.ย. 2563
49 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
01 มิ.ย. 2563
50 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
24 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48