ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
420
07 พ.ย. 2555
272 งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
408
07 พ.ย. 2555
273 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
07 พ.ย. 2555
274 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
02 พ.ย. 2555
275 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
24 ต.ค. 2555
276 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
24 ต.ค. 2555
277 งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) ณ 30 กันยายน 2555 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
612
22 ต.ค. 2555
278 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
441
22 ต.ค. 2555
279 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
451
22 ต.ค. 2555
280 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
591
22 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48