ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
674
08 มิ.ย. 2554
342 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
970
11 พ.ค. 2554
343 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
24 มี.ค. 2554
344 เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
18 มี.ค. 2554
345 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบล
494
18 ก.พ. 2554
346 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
484
18 ก.พ. 2554
347 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
02 ก.พ. 2554
348 เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2554 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
24 ม.ค. 2554
349 จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค 2553 – ม.ค 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
20 ม.ค. 2554
350 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2554 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
620
17 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48