ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 จดหมายข่าว อบต.กายูบอเกาะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
12 ก.พ. 2556
252 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
08 ก.พ. 2556
253 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
08 ก.พ. 2556
254 แผ่นผับประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม และการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ก.พ. 2556
255 จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 2/2556 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 ก.พ. 2556
256 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
03 ก.พ. 2556
257 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ (ปลัด อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
868
25 ม.ค. 2556
258 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
10 ม.ค. 2556
259 จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 1/2556 ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
06 ม.ค. 2556
260 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48