ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 งบทดลอง(ก่อนปิด-หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
360
30 ต.ค. 2557
182 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
342
30 ต.ค. 2557
183 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
365
30 ต.ค. 2557
184 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ผด.5 อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
16 ต.ค. 2557
185 ประชาสัมพันธ์คู๋มือการสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 ต.ค. 2557
186 รายงานผล แบบผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
276
09 ต.ค. 2557
187 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
01 ต.ค. 2557
188 ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด. 6) ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
01 ต.ค. 2557
189 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติ่มฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
05 ก.ย. 2557
190 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.5) ประปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48