ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
156
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
150
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
23 ก.ย. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
20 ก.ย. 2564
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ก.ย. 2564
9 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลกายูบอเกา
174
27 ก.ค. 2564
10 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48