ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
11 ม.ค. 2559
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
11 ม.ค. 2559
183 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 ม.ค. 2559
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
05 ม.ค. 2559
185 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภูเขา (น้ำตก) ภายในชุมชนบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
311
16 ธ.ค. 2558
186 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
03 ธ.ค. 2558
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
03 ธ.ค. 2558
188 ผลการจัดจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ(เพื่อขยายเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 5)บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอราม ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 พ.ย. 2558
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
18 พ.ย. 2558
190 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43