ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
16 ก.พ. 2560
122 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
15 ก.พ. 2560
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 ก.พ. 2560
124 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
06 ก.พ. 2560
125 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
06 ก.พ. 2560
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
23 ม.ค. 2560
127 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
18 ม.ค. 2560
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
11 ม.ค. 2560
129 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ม.ค. 2560
130 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย บาลาสมีแล -จาเราะนากอง หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
23 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43