ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
08 ม.ค. 2558
262 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
18 ธ.ค. 2557
263 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือแล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
09 ธ.ค. 2557
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
08 ธ.ค. 2557
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 ธ.ค. 2557
266 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
12 พ.ย. 2557
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
11 พ.ย. 2557
268 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
07 พ.ย. 2557
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
15 ต.ค. 2557
270 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
02 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43