ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 16/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
16 ก.ย. 2558
202 ผลการจัดจ้างโครงการต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภูเขา (น้ำตก) ภายในชุมชนบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
296
15 ก.ย. 2558
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ก.ย. 2558
204 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
307
10 ก.ย. 2558
205 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ก.ย. 2558
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 15/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
10 ก.ย. 2558
207 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
09 ก.ย. 2558
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 14/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
08 ก.ย. 2558
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 13/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
03 ก.ย. 2558
210 ผลการจัดซื้อพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว ชนิดเคลื่อนที่มีถังน้ำในตัว จำนวน 2 ใบพัด จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43