ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
14 มี.ค. 2556
342 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
05 ก.พ. 2556
343 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
17 ม.ค. 2556
344 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
13 ธ.ค. 2555
345 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
13 พ.ย. 2555
346 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
08 ต.ค. 2555
347 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
11 ก.ย. 2555
348 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
07 ส.ค. 2555
349 แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 ก.ค. 2555
350 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
03 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43