ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างบ้านบือราเฮง ซูละ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
12 พ.ค. 2553
392 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ บ้านพอแม็ง(ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
12 พ.ค. 2553
393 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ้ค) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
12 พ.ค. 2553
394 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
05 เม.ย. 2553
395 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบหอถังสูงเหล็ก(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำประปา บ้านพงจือนือเระ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
30 มี.ค. 2553
396 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างอาคารติดตั้งระบบกรองน้ำ ตามแบบของอบต.กายูบอเกาะบ้านพงจือนือเระ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
30 มี.ค. 2553
397 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะบลีเม็ง-ตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
24 ก.พ. 2553
398 โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะบลีเม็ง - ตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 3 (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
714
11 ก.พ. 2553
399 ผลการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
591
29 ต.ค. 2552
400 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 130 วัน คือนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี และนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
659
14 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43