ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
05 พ.ย. 2556
322 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
10 ต.ค. 2556
323 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
26 ก.ย. 2556
324 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 ม. X 2.50 ม. ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
28 ส.ค. 2556
325 : ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
19 ส.ค. 2556
326 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาตอ-โรงเรียนบ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
428
19 ก.ค. 2556
327 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
18 ก.ค. 2556
328 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 ม. X 2.50 ม. ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
426
17 ก.ค. 2556
329 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
411
18 มิ.ย. 2556
330 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาตอ-โรงเรียนบ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
366
05 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43