ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.ราม ดาวน์โหลดเอกสาร
381
17 พ.ค. 2556
332 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
07 พ.ค. 2556
333 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย (เพิ่มเติมชุดลูกข่าย) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 – 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
389
07 พ.ค. 2556
334 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง ) หมู่ที 3 ตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมป้ายประช ดาวน์โหลดเอกสาร
356
03 พ.ค. 2556
335 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง ) หมู่ที 3 ตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
25 เม.ย. 2556
336 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
11 เม.ย. 2556
337 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายฮูหยงบาโร๊ะ-บาลาสมีแล บ้านบาลาสมีแล หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
389
09 เม.ย. 2556
338 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายฮูหยงบาโร๊ะ-บาลาสมีแล บ้านบาลาสมีแล หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 มี.ค. 2556
339 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย (เพิ่มเติมชุดลูกข่าย) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 มี.ค. 2556
340 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
423
21 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43