ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดความกว้าง 2.50 x 2.50 เมตร ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,0 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
17 ส.ค. 2558
212 ผลการจัดโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00×4.00 เมตร ความสูงระดับอะเส 2.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
14 ส.ค. 2558
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
13 ส.ค. 2558
214 ผลการจัดจ้างโครงการจัดจ้างทำแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) ขนาดด้านหน้าแท่น ยาวรวม 2.00 เมตร พร้อมทางขึ้นลง 2 ฝั่งกว้างข้างละ 0.60 เมตร ขนาดด้านข้างแท่น ยาวรวม 1.70 เมตร ขนาด ความสูงแท่น สูงรว ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ส.ค. 2558
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 12/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
11 ส.ค. 2558
216 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมกำแพงตลิ่ง , ม้านั่งและลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณริมคลองระบายน้ำชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที ดาวน์โหลดเอกสาร
258
06 ส.ค. 2558
217 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านตอแล (ชุมชนบาโร๊ะโป๊ะโมง) หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
04 ส.ค. 2558
218 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
03 ส.ค. 2558
219 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 ส.ค. 2558
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
14 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43