ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 เม.ย. 2562
52 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 มี.ค. 2562
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
05 มี.ค. 2562
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 ก.พ. 2562
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
271
13 ก.พ. 2562
56 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 ก.พ. 2562
57 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
30 ม.ค. 2562
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม 2562 -มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
17 ม.ค. 2562
59 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 ม.ค. 2562
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
14 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43