ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 1)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  ของอบต.กายูบอเกาะ  (ไตรมาศ 1)ตั้งแต่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 274 คน