ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หกเดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 เม.ย. 2565
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 เม.ย. 2565
3 รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ต.ค. 2564
4 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
29 ม.ค. 2555
5 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
637
13 ต.ค. 2552
6 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1127
15 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1