ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดทำทะเบียนประวัติข้อมูลคณะผู้บริหารท้องถิ่นและคณะนิติบัญติ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
20 พ.ย. 2557
2 การจัดระบบสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
17 ต.ค. 2555
3 การจัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ ประจำ มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
17 ต.ค. 2555
4 การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
17 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1