ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลกายูบอเกา
  รายละเอียด :

 ขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ซิโนพาร์มเป็นวัคซีนพระราชทาน  เวลาและวันในการฉีดต้นเดือนสิงหาคม  สำหรับผู้พิการและผู้สุูงอายุที่ประสงค์จะฉีดมาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาได้ ภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

(สถานที่ฉีด ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา วันและเวลาที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน