ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
  รายละเอียด :

หากมีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดำเนินการช่วยเหลือ 

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จังหวัดยะลา

โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน