ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิดบัยตุลเราะห์มาน(ตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิดบัยตุลเราะห์มาน(ตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในวงเงิน 120,000.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 352 คน