กิจกรรม : โครงการสร้างจิตสำนึกใส่ใจวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    

 อบต.กายูบอเกาะ ร่วมกับ โรงเรียนแสงจริยธรรม  สถานีตำรวจภูธร อำเภอรามัน และ หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน  อบรมให้ความรู้โครงการสร้างจิตสำนึกใส่ใจวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจรและฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเรียนรู้การเป็นจิตอาสาจราจร และฝึกปฏบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564    อ่าน 110 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**