กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคลากรครูโรงเรียนตาด้ีกา เมื่อวันที่ 25 - 26  กรกฎาคม  2563  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักศาสนาอิสลาม และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563    อ่าน 203 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**