กิจกรรม : โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ
รายละเอียด :
    

 อบต.กายูบอเกาะ  ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพประชาชน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2562  ขึ้น ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  เพื่อให้ประชาชนรวมถึงแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม โดยจัดขึ้นในวันที่  24  มิถุนายน  2562  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562    อ่าน 274 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**