กิจกรรม : โ้ครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ (โรคหัด)รายละเอียด :
    

 อบต.กายูบอเกาะ  ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโ้ครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ (โรคหัด) เพื่อสามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัดด้วยการฉีดวัคซีนทางศาสนาอิสลาม โดยจัดขึ้นในวันที่ 3-6  พฤศจิกายน  2561  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 250 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**