กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยร่วมบูรณาการกับโรงเรียนในพื้นที่และหน่วยทหารในพื้นที่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2563    อ่าน 229 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**