กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสรรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 9 ันวาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาและเสริมสร้างชุมชนในเกิดความสามัคคีมีความเข้มแข็ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2561    อ่าน 220 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**